VI. setkání občanů Mančic

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Mančice 24.12.2014 od 22:30 hod. u kapličky sv. Antonína.
Společně oslavíme svátky vánoční při poslechu vánočních koled, které si můžeme i společně zazpívat.