60 let „Knihovnicí s láskou“

Zdeňka Štiková
Ano. Význační a obětaví lidé žijí i na malých vesnicích. Jednou z takových osob u nás v Dolních Chvatlinách je paní Zdeňka Štiková, která vykonávala 60 let činnost knihovnice.

Kulturní a organizační komise obce Dolní Chvatliny spolu s panem starostou Františkem Protivou navštívili paní Štikovou a předali jí děkovný list s věcným darem, neboť knihovnu přebírá paní Kamila Fraňková.

Při dobré kávě, již dnes velmi vážená, knihovnice nám vyprávěla o své milované práci, která přerostla v celoživotního koníčka. Ráda vždy četla a čte, své čtenáře dobře znala a věděla, které knihy jim má připravit.

Přejeme jí pevné zdraví, takových osobností bychom potřebovali více. Děkujeme paní Štiková!
Zdeňka Ebertová
Kulturní a organizační komise Dolní Chvatliny

Zdeňka Štiková,Zdeňka Štiková