záhlaví

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 15. listopadu 2005

Zveřejněno: Listopad 19, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:

Úvod jednání

Informace o škole Kouřim včetně prohlídky budovy a učebenRežijní náklady na žáka této školy – příspěvek od obcí

Stav prací na využití dotace na zeleň

Program LEADER informace o postupu prací na zapojení do programu

Rozpočtové opatření č. 2/2005

Rozpočet svazku na rok 2006 – předběžný návrh rozpočtu k připomínkování.

Diskuze, připomínky a na vrhy členů svazku Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 21. června 2005 od 18.30 hodin na OÚ Malotice.

Zveřejněno: Červen 27, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Informace a odpovědi zástupce PČR
3. Rozpočet svazku na rok 2005 – zpráva o plnění, předpokládaná rozpočtová opatření vzhledem k přijaté dotaci a pololetní uzávěrce
4. Rozdělení dotace KÚ na zeleň
5. Prezentace internetových stránek, které by měl svazek využívat
6. Informace o průběhu příprav na přistoupení do programu LEADER
7. Diskuze, připomínky a na vrhy členů svazku Závěr – usnesení.
Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 24. května 2005 od 18.30 hodin na OÚ Žabonosy.

Zveřejněno: Květen 28, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Program LEADER
3. Diskuze a různé informace
4. Závěr – usnesení.
Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 17.ledna 2005 od 18.00 hodin na OÚ v Třebovli.

Zveřejněno: Leden 20, 2005 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Informace o hospodaření svazku v roce 2004
3. Návrh rozpočtu svazku na rok 2005
4. Diskuze a různé informace
5. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko, konaného dne 17.dubna 2005 od 18.00 hodin na MěÚ v Kouřimi.

Zveřejněno: Duben 17, 2001 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny,

Program:
1. Úvod jednání
2. Ukázka oprav silnic
3. Ostatní dopravní obslužnost – OAD
4. Program LEADER
5. Diskuze a různé informace
6. Závěr – usnesení.
Přečíst »

Stránka 6 z 6«123456
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies