záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. prosince 2009

Zveřejněno: Prosinec 18, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: František Protiva
Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Rozpočtový výhled.
3.Rozpočet na rok 2010.
4.Kontrola hospodaření.
5.Inventarizace majetku k 31. 12. 2009, jmenování IK.
6.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7.Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko dne 20. ledna 2009

Zveřejněno: Leden 23, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni:
dle prezenční listiny

Zápis provedl:
František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. MAS Podlipansko
3. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
4. Informace z jednání představenstva svazku.
5. Převod majetku svazku na obce (stny a sety).
6. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko dne 11. listopadu 2008

Zveřejněno: Listopad 12, 2008 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni:
dle prezenční listiny.

Zápis provedl:
František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Rozpočtový výhled 2009-10.
3. Rozpočet 2009.
4. Rozpočtová opatření č. 1/2008.
5. Informace o aktualizaci účetních směrnic svazku.6.Inventarizace majetku svazku k 31.12.2008.
7. Vrácení dotace – cyklostezky.
8. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
9. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 11. prosince 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim

Zveřejněno: Prosinec 12, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání
Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva
Program:

1.Úvod
2.Žádost o dotaci z POV 2008
3.Rozpočet 2008.
4.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku
5.Inventury.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 9. října 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Říjen 15, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: Michal Davídek

Program:

Úvod jednání.
Prezentace MAS Podlipansko
POV 2007 – definitivní rozdělení laviček
POV 2008 – Svazek obcí
POV 2008 – obce
Diskuze,připomínky a návrhy členů svazku.
Závěr – usnesení. Přečíst »

ZápisZ jednání o dopravní obslužnosti konaného dne 18. září 2007na OÚ Dolní Chvatliny

Zveřejněno: Září 19, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl Michal Davídek
1. F. Protiva přivítal přítomné zástupce obcí a dopravců. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 18. září 2007 od 18.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

Zveřejněno: Září 19, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: Michal Davídek

Program:

Úvod jednání – informace o jednání – dopis hejtmanovi kraje.
Dotace POV 2007.
Grantová řízení, informace MAS, Kouřimský turistický okruh, webové stránky.
Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 19. června 2007 od 19.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Červen 28, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.
Dopis hejtmanovi Dotace POV 2007.
Různé, diskuze
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 29. května 2007 od 19.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Červen 5, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl František Protiva – starosta D. Chvatliny, předseda svazku

Program:

Úvod jednání.
Dotace POV 2007.
Cyklostezky – dotace 2008.
Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 13. března 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim.

Zveřejněno: Březen 15, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Program:

1. Úvod jednání.
2. Projednání příspěvku na školu.
3. Dotace – p. Davídek.
4. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku .
5. Závěr – usnesení. Přečíst »

Stránka 4 z 5«12345»
Mikroregion Kouřimsko 2011