záhlaví

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2012

Zveřejněno: Listopad 22, 2011 Kategorie: Finance, Informace

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2012 (pdf)

Návrhu rozpočtu 2012 za svazek obcí NY-KO

Zveřejněno: Listopad 12, 2011 Kategorie: Finance

N Á V R H  R O Z P O Č T U  roku:  2012 Přečíst »

Co je to MAS Podlipansko?

Zveřejněno: Srpen 20, 2011 Kategorie: MAS Podlipansko

MAS – místní akční skupina je doslovný překlad z anglického originálu Local Action Group (LAG). Vhodnějším názvem by byl spíše skupina pro místní akce. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. června 2010

Zveřejněno: Červen 21, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Závěrečný účet svazku za rok 2009
3.Rozpočtové opatření 1/2010
4.Změna zástupce svazku v MAS
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 2. března 2010

Zveřejněno: Březen 10, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Informace a prezentace dot. Titulů MAS Podlipansko
3.Inventarizace k 31.12.2009
4.Kontrola hospodaření- zpráva za rok 20069.
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Závěrečný účet SO 2009

Zveřejněno: Únor 10, 2010 Kategorie: Finance

Závěrečný účet SO 2009 (rtf)

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. prosince 2009

Zveřejněno: Prosinec 18, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.

Zápis provedl: František Protiva
Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Rozpočtový výhled.
3.Rozpočet na rok 2010.
4.Kontrola hospodaření.
5.Inventarizace majetku k 31. 12. 2009, jmenování IK.
6.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7.Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko dne 20. ledna 2009

Zveřejněno: Leden 23, 2009 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni:
dle prezenční listiny

Zápis provedl:
František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. MAS Podlipansko
3. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
4. Informace z jednání představenstva svazku.
5. Převod majetku svazku na obce (stny a sety).
6. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
7. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání DSO Mikroregion Kouřimsko dne 11. listopadu 2008

Zveřejněno: Listopad 12, 2008 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni:
dle prezenční listiny.

Zápis provedl:
František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Rozpočtový výhled 2009-10.
3. Rozpočet 2009.
4. Rozpočtová opatření č. 1/2008.
5. Informace o aktualizaci účetních směrnic svazku.6.Inventarizace majetku svazku k 31.12.2008.
7. Vrácení dotace – cyklostezky.
8. Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
9. Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 11. prosince 2007 od 18.00 hodin na MÚ Kouřim

Zveřejněno: Prosinec 12, 2007 Kategorie: Zápisy ze zasedání
Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva
Program:

1.Úvod
2.Žádost o dotaci z POV 2008
3.Rozpočet 2008.
4.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku
5.Inventury.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Stránka 4 z 6«123456»
© Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies