záhlaví

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 2. října 2012

Zveřejněno: Říjen 12, 2012 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Zápis

ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 2. října 2012 v zasedací místnosti na Obecním úřadu v Dolních Chvatlinách

Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1. Úvod, procedurální záležitosti
2. Zpráva o činnosti svazku
3. Plnění rozpočtu svazku, rozpočtové opatření
4. Program a termín zasedání svazku
5 Diskuse – závěr Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 26. června 2012

Zveřejněno: Červenec 2, 2012 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 26. června 2012 v zasedací místnosti na Obecním úřadu v Dolních Chvatlinách

Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1. Úvod, procedurální záležitosti
2. Závěrečný účet SO mikroregionu Kouřimsko za rok 2011
3. Informace o školení KEO
4. Rozpočtové opatření č. 1/2012
5 Diskuse – závěr Přečíst »

Závěrečný účet Svazku obcí mikroreg. Kouřimsko 2011

Zveřejněno: Květen 30, 2012 Kategorie: Finance

Závěrečný účet Svazku obcí mikroreg. Kouřimsko 2011 (pdf)

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011

Zveřejněno: Duben 19, 2012 Kategorie: Finance

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011 (pdf)

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2012

Zveřejněno: Listopad 22, 2011 Kategorie: Finance, Informace

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2012 (pdf)

Návrhu rozpočtu 2012 za svazek obcí NY-KO

Zveřejněno: Listopad 12, 2011 Kategorie: Finance

N Á V R H  R O Z P O Č T U  roku:  2012 Přečíst »

Co je to MAS Podlipansko?

Zveřejněno: Srpen 20, 2011 Kategorie: MAS Podlipansko

MAS – místní akční skupina je doslovný překlad z anglického originálu Local Action Group (LAG). Vhodnějším názvem by byl spíše skupina pro místní akce. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 15. června 2010

Zveřejněno: Červen 21, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Závěrečný účet svazku za rok 2009
3.Rozpočtové opatření 1/2010
4.Změna zástupce svazku v MAS
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Zápis ze zasedání SO mikroregionu Kouřimsko, konaného dne 2. března 2010

Zveřejněno: Březen 10, 2010 Kategorie: Zápisy ze zasedání

Přítomni: dle prezenční listiny.
Zápis provedl: František Protiva

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Informace a prezentace dot. Titulů MAS Podlipansko
3.Inventarizace k 31.12.2009
4.Kontrola hospodaření- zpráva za rok 20069.
5.Diskuze, připomínky a návrhy členů svazku.
6.Závěr – usnesení. Přečíst »

Závěrečný účet SO 2009

Zveřejněno: Únor 10, 2010 Kategorie: Finance

Závěrečný účet SO 2009 (rtf)

Stránka 3 z 5«12345»
Mikroregion Kouřimsko 2011