záhlaví

Kouřimský turistický okruh

Zveřejněno: Leden 1, 2008

Kouřimský turistický okruh je pracovní název připravovaného projektu obcí SO Mikroregionu Kouřimsko. Jde o okruh pěších, cyklistických a naučných stezek a tras. Je veden tak, aby obsáhl z největší možné míry většinu obcí a měst Mikroregionu Kouřimsko a zároveň byl oddělen od intenzivní automobilové dopravy. Tímto okruhem se vytvoří základ vedení cykloturistických tras, ze kterého je možné variabilní vedení dalších radiál a spojek tak, aby zpřístupnil vhodné turistické cíle a další obce nejen uvnitř Mikroregionu Kouřimsko, ale i turistické cíle a obce okolních mikroregionů. Zároveň chceme tímto projektem vytvořit přímé turistické propojení Polabí s Posázavím a Prahy s Kutnou Horou. V tuto chvíli jsou hlavní trasy okruhu již vytipovány a probíhají intenzivní jednání s ostatními svazky obcí v regionu Podlipansko i mimo něj. Proto je tento projekt, jako ukázka aktivní spolupráce mikroregionů v regionu Podlipansko podporován Místní akční skupinou Podlipansko. Na trase okruhu jsou v tuto chvíli 4 infomísta a 1 infocentrum, které jsou v pracovní dny i o víkendech připraveny poskytnout informace o celém regionu Podlipansko.

Projekt Kouřimského turistického okruhu je zařazen do Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na období 2007 – 09. Předpokládáme, že
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji včetně Akčního plánu na období 2007 – 2009 bude schválen Zastupitelstvem kraje a stane se závazným koncepčním dokumentem s vazbou na ROP NUTS 2 Střední Čechy.

  • Kouřimský okruh
  • Východní část
  • Severní část
  • Západní část
  • Spojení mimo mikroregion Kouřimsko
  • Vytisknout Vytisknout , Čtenářů 2 169 zobrazení
    © Mikroregion Kouřimsko 2011 | Prohlášení o používání cookies