Kontaktní formulář podatelny

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš platný, funkční Email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (vyžadováno)

Předmět zprávy (vyžadováno)

Vaše zpráva (vyžadováno)

Prohlašuji, že uvádím úplná a správná data, odpovídající mé osobě.
Uveďte platný email, na který obdržíte kopii Vaší zprávy a odpověď na zprávu. Povinné je také kromě vlastní zprávy a jejího předmětu uvedení Vašeho správného jména a příjmení, adresy bydliště. Anonymní, neúplné zprávy nesplňující tyto požadavky, nebo uvádějící falešné či cizí údaje budou ignorovány.
Zpráva je odesílána na adresu podatelny Obecního úřadu Dolní Chvatliny – podatelna@dolnichvatliny.cz.