Kalendář daní a poplatků 2012

Leden – úterý 31.
Daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
Daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2011

Březen – čtvrtek 1.
Daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

Březen – sobota 31.
Poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů

Duben – pondělí 2.
Daň z příjmů – podání přiznání k dani příjmů a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Duben – pondělí 16.
Daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012

Květen – čtvrtek 31.
Daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Srpen – pátek 31.
Daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Říjen – pondělí 15.
Daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012

Listopad – středa 30.
Daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč)

Prosinec – pondělí 17.
Daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle paragrafu 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48%