Iniciativa LEADER

Mikroregion Kouřimsko, kterého je naše obec členem spojil svoje síly s některými sousedními mikroregiony a obcemi pro účast v iniciativě LEADER. Zde jsou základní informace o projektu :

Charakteristika iniciativy LEADER pro rozvoj venkova

Program LEADER je jednou z iniciativ Evropské unie financovaných ze strukturálních fondů (EQUAL, LEADER, URBAN, INTERREG). Jeho cílem je motivovat a podporovat místní subjekty tak, aby uvažovaly o dlouhodobých perspektivách svého regionu. K nejdůležitějším prvkům programu patří integrované strategie rozvoje a důraz na spolupráci. Příprava a realizace je založena na partnerství místních subjektů ze všech sektorů.

LEADER je určen k financování projektů místních neziskových i komerčních subjektů ve venkovských oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem

- vhodný pro území s 10 – 100 tis. obyv., které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje (tzv. místní rozvojová strategie – MRS),

- v rámci MRS se podporují malé a většinou neinvestiční projekty (v řádu desítek až stovek tisíc Kč),

- jednotlivé projekty v rámci schválené strategie vybírá a realizaci MRS řídí skupina pro místní akce (= SMA či LAG), nikoliv státní agentura apod.,

- účast zástupců veřejné správy v SMA je max. 50 % (tj. včetně starostů nejvýše polovina řídícího orgánu),

- předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný příspěvek) je SMA, nikoliv obec nebo svazek obcí,

- v řadě zemí (například Irsko, Španělsko, Portugalsko, velké oblasti V. Británie) se jeho vliv na rozvoj venkova hodnotí jako mimořádný, doslova jako převrat v rozvoji či překonání stagnace venkovských oblastí,

- v ČR je LEADER jedním z opatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá ministerstvo zemědělství, a v investiční variantě také samostatným programem MZe

Program LEADER zahrnuje tři skupiny aktivit

1. realizaci integrovaných rozvojových strategií místních akčních skupin – hlavní zaměření:

a) Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech

b) Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů

c) Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců

d) Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb

2. spolupráce mezi venkovskými oblastmi

3. vytváření sítí venkovských oblastí s propojením na ostatní země EU

Hlavní charakteristiky

- místní partnerství a z něj vytvořená skupina pro místní akce, popř. řídící výbor

- rozvojová strategie (územně integrovaná, tématicky jednotná a mezisektorová)

- decentralizované rozhodování o financování a řízení dílčích projektů jednotlivých místních žadatelů

- přístup „zdola nahoru“ – zapojení partnerů a veřejnosti

- inovativnost strategie (nebo alespoň novost projektů v daném území, nikoliv činnosti opakované z minulosti)

Místní rozvojové strategie pro LEADER mohou vycházet z dosavadních rozvojových strategií venkovských mikroregionů, avšak musí být a) tématicky určité, zaměřené jen na 1 – 2 hlavní témata, které si místní partnerství zvolilo, b) pro území o potřebné minimální velikosti, c) s aktualizovanými údaji, d) se záměry též od jiných subjektů, než jsou obce, tj. podnikatelských a neziskových – protožejádro iniciativy LEADER je v podpoře soukromých záměrů místních subjektů, tj. komerčních a neziskových organizací i jednotlivců a jejich iniciativních skupin. Kromě toho má požadovaná MRS zcela jinou strukturu než dřívější komplexní strategie rozvoje.

Souhrnná informace o programech typu LEADER s příklady z různých zemí a s překladem „směrnice“ Evropské komise je v publikacích: O. Čepelka, Iniciativa EU LEADER pro rozvoj venkova, MMR, Praha 2001 (též na www.mmr.cz a www.tima-liberec.cz) a O. Čepelka, Místní partnerství a rozvoj venkova (příprava na iniciativu LEADER), Omega Liberec 2004.