Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2015

Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2015 je k nahlédnutí na níže uvedeném odkaze.

http://mesta.obce.cz/vismo/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=19495&ud=2&p1=55