Záměr

Záměr pronájmu pozemku

Starosta Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr pronájmu pozemku dle KN p. č. 12/1 o 1585 m2 v katastrálním území Mančice.
Cena pronájmu pozemku je stanovena minimálně ve výši 476,- Kč/rok.

František Protiva
Starosta

Zveřejněno na úřední desce dne 3. 7. 2013
Sejmuto dne 18. 7. 2013