Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Starosta Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr pronájmu pozemku dle KN p. č. 1/1 o 961 m2 v katastrálním území Dolní Chvatliny.
Cena pronájmu pozemku je stanovena 0,30 Kč za m2/rok.

František Protiva
Starosta

Zveřejněno na úřední desce dne 26. 3. 2014
Sejmuto dne 10. 4. 2014