Záměr pronájmu obecního bytu

Obec Dolní Chvatliny tímto zveřejňuje záměr pronajmout byt v Mančicích čp. 5.

Jedná se o byt 1+1, kk s příslušenstvím o celkové výměře 41 m2. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, akumulačním topením, dále je možnost instalace topidla na tuhá paliva (např. krbová kamna), koupelna je vybavena sprchovým koutem. Vymalování bytu si zajistí nájemce na vlastní náklady.

Podmínky pronájmu:

1.     Zájemce prokáže, že v obci svého bydliště nemá po dobu 10 let žádné splatné závazky či nedoplatky poplatků.

2.     Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce jeden rok.

3.     Drobné opravy do výše 3 000,- Kč si bude nájemce hradit sám.

4.     Výše nájemného za byt se stanovuje na 3 000,- měsíčně plus platba za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné dle počtu osob, resp. dle vodoměru).

5.     Odběr el. energie (převod elektroměru) je plně v režii nájemce.

Vyzýváme proto případné zájemce, aby v době do 3. května 2017 doručili své žádosti na Obecní úřad v Dolních Chvatlinách, Dolní Chvatliny čp. 4, 281 44 p. Zásmuky.

Tento záměr je zveřejněn dne 10. dubna  2017.