Záměr pronájmu nebytových prostor

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje

Záměr

Pronajmout  nebytové  prostory 

v budově Obecního úřadu  v Dolních Chvatlinách čp. 4.

 

Předmětem nájmu  je 5 skladových prostor, kancelář, WC,  vnitřní manipulační prostor (přípravna) prodejny, úklidová místnost, el. zabezpečovací zařízení provozovny a vlastní prodejnu. Dále právo užívání manipulační rampy a příjezdové cesty, skladu na odpady a společného vchodu s kuchyní ŠJ z rampy. Jedná se o nebytové prostory určené pro provoz prodejny se smíšeným zbožím, zejména potravin v přízemí budovy. Celková výměra provozovny činí 144,7 m2, z toho je 66,4 m2 prodejní plochy.

Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu 1 rok s možností jejího přednostního prodloužení.

Vodné a stočné hradí nájemce dle spotřeby (vodoměru).

Nájemné za EZS činí 100,- Kč měsíčně.

Výše nájemného se stanovuje v minimální  výši  1 000,- měsíčně. Předem splatná kauce ve výši ročního nájemného 12000 Kč. Veškeré platby spojené s nájmem jsou splatné ke dni 10. příslušného měsíce.

Spotřebu el. energie hradí nájemce sám – dle skutečné spotřeby (přehlášení odběrného místa po dobu nájmu).

Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout v úředních hodinách obecního úřadu.

Zájemce o pronájem předloží záměr o využití nebytových prostor.

Žádáme případné zájemce, aby své nabídky doručili na adresu Obecní úřad, Dolní Chvatliny čp. 4, 281 44 p. Zásmuky, a to v termínu nejdéle do 16. října 2019.

Předpokládané předání předmětu nájmu je 1. listopadu 2019.

V Dolních Chvatlinách dne 30. 9. 2019.

 

Zveřejněno dne:  1. 10. 2019.

Sejmuto dne: 17. 10. 2019

Komentáře jsou zavřeny.