Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.  v platném znění záměr prodeje pozemku v katastrálním území Dolní Chvatliny p. č. 1/1 o výměře 961 m2 –  zahrada.

Pozemek je dle platného územního plánu Obce Dolní Chvatliny určen k zastavění bytovou výstavbou venkovského typu.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků bude kupující.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Své nabídky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně.

  

František Protiva

Starosta

  

Vyvěšeno:      7. 4. 2016

 Sejmuto:         22. 4. 2016