Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje stavebního pozemku  v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

p. č. 1/10 o výměře 1178 m2 – zahrada

Pozemek je dle platného územního plánu Obce Dolní Chvatliny určen k zastavění bytovou výstavbou venkovského typu.

Možnost připojení na vodovod a kanalizaci je na hranici pozemku.

K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z DPH, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti hradí kupující, který je zároveň v této věci poplatníkem příslušných daní a poplatků.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

Pozemky budou prodány nejvyšší nabídce ceny.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.czpopř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 31. července 2017 včetně.

 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Mančice a v k. ú Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území:

  1. Mančice p. č. 310/10, část o výměře cca 155 m2 - ostatní plocha a 317/7 zahrada o výměře 85 m2.
  2. Dolní Chvatliny p. č. 371/1, část o výměře cca 150 m- ostatní plocha.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.czpopř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 15. 7. 2017 včetně.

 

 

František Protiva

Starosta

  

Vyvěšeno:      28. 6. 2017

Sejmuto:        13. 7. 2017