Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje části pozemku p. č. 113 dle KN v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Dolní Chvatliny
Cena pozemku je stanovena ve výši 40,- Kč/m2.
Jedná se o část pozemku ve výměře cca 90 m2, který je v současné době užíván žadateli o koupi a není přístupný z veřejného prostranství.
K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z převodu nemovitosti, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti (např. zaměření a rozdělení pozemku).

František Protiva
Starosta v.r.

Zveřejněno na úřední desce dne 6. 9. 2013
Sejmuto dne 20. 9. 2013