Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice  

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Mančice:

-  p. č. 310/10, část o výměře 69 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.cz, popř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 29. 1. 2021.

 

 

Ladislav Beran

starosta

 

 

Vyvěšeno:      14. 1. 2021

Sejmuto:          1. 2. 2021

Komentáře jsou zavřeny.