Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Mančice p. č. 310/3 o výměře cca 34 m2 a 37 m2 –  ostatní plocha.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků bude kupující.

Své námitky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně.

 

 

František Protiva

Starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      7. 11. 2016

Sejmuto:        22. 11. 2016