Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

Záměr prodeje části pozemku

v k. ú. Mančice  

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Mančice:

 

-  p. č. 310/2, část o výměře 26 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.cz, popř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 4. 10. 2022.

 

Zdeněk Štika

starosta

 

 

 

Vyvěšeno:      19. 9. 2022

Sejmuto:        5. 10. 2022

Komentáře jsou zavřeny.