Záměr prodeje částí pozemků v k. ú Mančice

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Mančice  

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje částí pozemků v katastrálním území Mančice:

-  p. č. 310/10, část o výměře cca 15 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

- p. č. 310/5 část o výměře 5 m2 (pod nově vzniklým p. č. 310/26) – ostatní plocha, ostatní komunikace   

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.cz, popř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 20. 8. 2020.

 

 

Ladislav Beran

starosta

 

 

Vyvěšeno:      5. 8. 2020

Sejmuto:        21. 8. 2020

Komentáře jsou zavřeny.