Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území:

  1. Mančice p. č. 310/10, část o výměře cca 40 m2 - ostatní plocha.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své námitky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně. V termínu do 15. 5. 2018.

 

 

František Protiva

Starosta

 

 

Vyvěšeno:      20. 04. 2018

Sejmuto:        15. 05. 2018