Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Dolní Chvatliny p. č. 371/2 o výměře 25 m2 –  ostatní plocha, ostatní komunikace. Oddělená část je evidována pod p. č. 371/8 – ostatní plocha, jiná plocha (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku).

Poplatníkem příslušných daní a poplatků bude kupující.

Své námitky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně v termínu do 5. března 2018.

 

 

František Protiva

Starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce i elektronicky na www.dolnichvatliny.cz 

 

Vyvěšeno:      16. 2. 2018

Sejmuto:        5. 3. 2018