Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny  

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části (cca 15 m2) pozemku 36/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Dolní Chvatliny

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně  na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.cz, popř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 20. 12. 2020.

 

 

Ladislav Beran

starosta

 

Vyvěšeno:      3. 12. 2020

Sejmuto:        21. 12. 2020

Komentáře jsou zavřeny.