Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje části pozemku v katastrálním území:

  1. Dolní Chvatliny p. č. 36/11, část o výměře 140 m2 - ostatní plocha

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně. V termínu do 12. 3. 2019.

 

 

Ladislav Beran

Starosta

 

 

Komentáře jsou zavřeny.