Zahájení svozu BIOODPADU

 

Zahájení svozu BIO odpadu rostlinného původu

První svoz bude proveden dne 1. dubna 2016 a pak vždy každý lichý týden  v pátek až do 28. 10. 2016. Doba svozu je v čase od 06.00 do 22.00.

Pro svoz bioodpadu jsou určeny speciální hnědé popelnice o kapacitě 240 litrů.

Upozorňujeme, že od letošního roku musí být tyto popelnice též označeny známkou, která je k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Popelnice na bioodpad si též můžete zajistit u našeho Obecního úřadu:

a) formou pronájmu za 300,- Kč ročně na dobu 4 let, pak bude nádoba převedena do vašeho vlastnictví.

b) formou odkoupení  do vašeho vlastnictví za 1.100,-.

Znovu upozorňujeme na nutnost do těchto nádob dávat pouze bioodpad rostlinného původu jinak by vám nemohla být vyvezena jako bioodpad, ale museli byste čekat na další týden na svoz směsného odpadu.

Do nádoby na bioodpad patří: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květin apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrojky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí.

Svoz směsného odpadu bude prováděn v období od 8. dubna 2016 každý sudý týden v pátek až do konce října 2016 ve stejných časech jako dosud.

Rozvrh svozu směsného komunálního odpadu v období od 1. 4. – 31. 10. 2016

8.4.2016              22.4.2016            6.5.2016              20.5.2016

3.6.2016              17.6.2016            1.7.2016              15.7.2016

29.7.2016            12.8.2016            26.8.2016            9.9.2016

23.9.2016            7.10.2016            21.10.2016

Rozvrh svozu bioodpadu rostlinného původu v období od 1. 4. – 31. 10. 2016

1.4.2016              15.4.2016            29.4.2016            13.5.2016

27.5.2016            10.6.2016            24.6.2016            8.7.2016

22.7.2016            5.8.2016              19.8.2016            2.9.2016

16.9.2016            30.9.2016            14.10.2016          28.10.2016