Zahájení svozu BIO odpadu rostlinného původu

Instrukce:

První svoz bude proveden dne 8. května 2015 a pak vždy každý lichý týden v pátek až do 23. 10. 2015. Doba svozu je v čase od 06.00 do 22.00.
Ke zvýšení poplatku za odpady touto změnou nedojde.

Pro svoz bioodpadu jsou určeny speciální hnědé popelnice o kapacitě 240 litrů. Tyto popelnice si můžete zajistit u našeho Obecního úřadu:

a) formou pronájmu za 300,- Kč ročně na dobu 4 let, pak bude nádoba převedena do vašeho vlastnictví.
b) formou odkoupení do vašeho vlastnictví za 1.100,-.

Znovu upozorňujeme na nutnost do těchto nádob dávat pouze bioodpad rostlinného původu jinak by vám nemohla být vyvezena jako bioodpad, ale museli byste čekat na další týden na svoz směsného odpadu.
Do nádoby na bioodpad patří: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květin apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (odkrojky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí.

Svoz směsného odpadu bude prováděn v období od 1. května 2015 každý sudý týden v pátek až do konce října 2015 ve stejných časech jako dosud. V době od 1. listopadu do 31. března bude prováděn pouze svoz směsného odpadu každý pátek.

Rozvrh svozu směsného komunálního odpadu v období od 1. 5. – 31. 10. 2015

1.5.2015, 15.5.2015, 29.5.2015, 12.6.2015,  26.6.2015,  10.7.2015,  24.7.2015,  7.8.2015, 21.8.2015,  4.9.2015, 18.9.2015, 2.10.2015, 16.10.2015, 30.10.2015

Rozvrh svozu bioodpadu rostlinného původu v období od 1. 5. – 31. 10. 2015

8.5.2015,  22.5.2015, 5.6.2015, 19.6.2015, 3.7.2015,  17.7.2015, 31.7.2015, 14.8.2015,  28.8.2015,  11.9.2015,  25.9.2015,  9.10.2015,  23.10.2015