Volby do EP

Volba do Evropského parlamentu   

konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 s v o l á v á m

 první zasedání okrskové volební komise  -  volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024. První zasedání se uskuteční dne 16. 5. 2024 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách  č.  p. 4.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

V Dolních Chvatlinách, dne 13. 5. 2024

 

Zdeněk Štika v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 13. 5. 2024

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.