Úspěch Velkého dechového orchestru Kolín

Ve dnech 20., 21. a 22. září se v německém městečku Schlema konal mezinárodní festival dechových orchestrů z celé Evropy. Toho letošního se zúčastnilo 20 hudebních těles, konkrétně z USA, Skotska, Rakouska, Nizozemska, Itálie, Dánska, Maďarska, Polska, Lucemburska, domácího Německa a cti reprezentovat naši českou republiku se dostalo Velkému dechovému orchestru Kolín, jehož zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, za významné podpory Středočeského kraje.

Oslavy zahájil páteční odpolední průvod městečkem Schlema, které je proslulé svou hornickou minulostí. V průvodu se kromě všech 20 hudeb vystřídali i krojovaní zástupci cechů všech řemesel, vidět byla i dnes řemesla dávno zaniklá, která si právě při těchto slavnostech naši němečtí sousedé připomínají. Průvodu vévodilo šestispřežení nádherných černých pivovarských valachů táhnoucích vyzdobený vůz, naložený sudy s pivem. Již během průvodu naši muziku, v jejímž čele pochodovaly mažoretky „DAISY“ ze Střední podnikatelské školy p. Bílé, zdravili potleskem nadšení němečtí diváci.

Po průvodu pokračovaly slavnosti vystoupeními jednotlivých orchestrů, které probíhaly pod obrovským stanem velikosti nejméně dvou fotbalových hřišť, naplněnými po všechny tři dny neuvěřitelným množstvím německých příznivců dechovky. Hudby se střídaly na jevištích v obou rozích stanu v půlhodinových intervalech. Velký dechový orchestr Kolín řídil umělecký vedoucí Jaroslav Zeman, dále se u dirigentského pultu střídali kapelník Vladimír Zeman, Jaroslav Zeman mladší a Jiří Kolařík. Zpívané skladby přednesla Kateřina Kolaříková a Vladislav Kratochvíl. Nadšení německých diváků a jejich bezprostřední reakce na vystoupení našich hudebníků, zvláště při provedení skladeb Františka Kmocha, se nedá prostě popsat. Také mažoretky „DAISY“ za svá vystoupení sklízely zasloužené ovace. Jedno z vystoupení našich si natáčela i německá televize.

Sobotní program probíhal ve stejném duchu po celý den. Na pódiích se postupně střídaly jednotlivé orchestry a lze konstatovat, že pomalu budeme našim německým sousedům jejich chuť se bavit a jejich zájem o dnes u nás trochu opomíjenou dechovou hudbu závidět.

Zmínit se je třeba ještě o jednom neplánovaném vystoupení našich, kdy na žádost české vedoucí hotelové školy s našimi kuchaři a servírkami, která zajišťovala stravování všech účastníků „Musikfestu“, o zahrání při obědě, vystoupil Malý dechový orchestr Václava Keltnera při VDO Kolín a udělal si z tohoto vystoupení dá se říci „náš český festival“. Zástupci ostatních orchestrů pomalu nechtěli opustit jídelnu a tančili na české písničky mezi stoly, aplaudovali výkonům muzikantů i mažoretek a vedoucí jednotlivých hudeb skládali svůj hold české muzice. Dva starší členové námořnického orchestru z Rostocku perfektní češtinou zazpívali „Andulku šafářovu“ a nebýt toho, že festival musel pokračovat, zřejmě by naši museli přidávat další a další skladby navíc.

Nedělní část opět zahajoval průvod, tentokrát druhou částí městečka a poté se opět střídaly hudby se svými programy až do večera. Při posledním vystoupení obdržel každý orchestr dar od organizátorů. Poslední aplaus a pak se postupně jednotlivé hudby rozjížděly domů.

Velký dechový orchestr na tomto turné sklidil velký úspěch a je až s podivem, že takto vysoce hudebně kvalifikovaný soubor málem musel ukončit svou činnost. Bývalý zřizovatel ztratil o dechovou hudbu zájem a budoucnost kapely byla nejasná. Pak se ovšem za ni postavila malá obec Dolní Chvatliny, ta hudbu, jejíž kořeny začínaly kdysi v kapele chvatlinského rodáka Jana Zemana, který mimochodem v příštím roce oslaví neuvěřitelné sté narozeniny, zaštítila a stala se jejím zřizovatelem.

Zástupci obce věří, že se jim podaří spolu s vedením hudby zajistit takové možnosti, aby u nás i v zahraničí slavila další podobné úspěchy, jako byl ten zářijový v německém městečku Schlema.

.

Oslavy zahájil páteční odpolední průvod městečkem Schlema, které je proslulé svou hornickou minulostí. V průvodu se kromě všech 20 hudeb vystřídali i krojovaní zástupci cechů všech řemesel, vidět byla i dnes řemesla dávno zaniklá, která si právě při těchto slavnostech naši němečtí sousedé připomínají. Průvodu vévodilo šestispřežení nádherných černých pivovarských valachů táhnoucích vyzdobený vůz, naložený sudy s pivem. Již během průvodu naši muziku, v jejímž čele pochodovaly mažoretky „DAISY“ ze Střední podnikatelské školy p. Bílé, zdravili potleskem nadšení němečtí diváci.

Po průvodu pokračovaly slavnosti vystoupeními jednotlivých orchestrů, které probíhaly pod obrovským stanem velikosti nejméně dvou fotbalových hřišť, naplněnými po všechny tři dny neuvěřitelným množstvím německých příznivců dechovky. Hudby se střídaly na jevištích v obou rozích stanu v půlhodinových intervalech. Velký dechový orchestr Kolín řídil umělecký vedoucí Jaroslav Zeman, dále se u dirigentského pultu střídali kapelník Vladimír Zeman, Jaroslav Zeman mladší a Jiří Kolařík. Zpívané skladby přednesla Kateřina Kolaříková a Vladislav Kratochvíl. Nadšení německých diváků a jejich bezprostřední reakce na vystoupení našich hudebníků, zvláště při provedení skladeb Františka Kmocha, se nedá prostě popsat. Také mažoretky „DAISY“ za svá vystoupení sklízely zasloužené ovace. Jedno z vystoupení našich si natáčela i německá televize.

Sobotní program probíhal ve stejném duchu po celý den. Na pódiích se postupně střídaly jednotlivé orchestry a lze konstatovat, že pomalu budeme našim německým sousedům jejich chuť se bavit a jejich zájem o dnes u nás trochu opomíjenou dechovou hudbu závidět.

Zmínit se je třeba ještě o jednom neplánovaném vystoupení našich, kdy na žádost české vedoucí hotelové školy s našimi kuchaři a servírkami, která zajišťovala stravování všech účastníků „Musikfestu“, o zahrání při obědě, vystoupil Malý dechový orchestr Václava Keltnera při VDO Kolín a udělal si z tohoto vystoupení dá se říci „náš český festival“. Zástupci ostatních orchestrů pomalu nechtěli opustit jídelnu a tančili na české písničky mezi stoly, aplaudovali výkonům muzikantů i mažoretek a vedoucí jednotlivých hudeb skládali svůj hold české muzice. Dva starší členové námořnického orchestru z Rostocku perfektní češtinou zazpívali „Andulku šafářovu“ a nebýt toho, že festival musel pokračovat, zřejmě by naši museli přidávat další a další skladby navíc.

Nedělní část opět zahajoval průvod, tentokrát druhou částí městečka a poté se opět střídaly hudby se svými programy až do večera. Při posledním vystoupení obdržel každý orchestr dar od organizátorů. Poslední aplaus a pak se postupně jednotlivé hudby rozjížděly domů.

Velký dechový orchestr na tomto turné sklidil velký úspěch a je až s podivem, že takto vysoce hudebně kvalifikovaný soubor málem musel ukončit svou činnost. Bývalý zřizovatel ztratil o dechovou hudbu zájem a budoucnost kapely byla nejasná. Pak se ovšem za ni postavila malá obec Dolní Chvatliny, ta hudbu, jejíž kořeny začínaly kdysi v kapele chvatlinského rodáka Jana Zemana, který mimochodem v příštím roce oslaví neuvěřitelné sté narozeniny, zaštítila a stala se jejím zřizovatelem.

Zástupci obce věří, že se jim podaří spolu s vedením hudby zajistit takové možnosti, aby u nás i v zahraničí slavila další podobné úspěchy, jako byl ten zářijový v německém městečku Schlema.

Milan Štika