UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané, v průběhu letošního roku provedl Katastrální úřad digitalizaci katastru nemovitosti v našich obcích.

Znamená to, že již všechny pozemkové parcely mají svá katastrální čísla, buď původní, nebo nová.

Pozemky mají stejné hranice a velkou většinou i stejnou výměru.

Je tedy nutné, abyste si co nejdříve zkontrolovali, zda u Vás došlo ke změně a k jaké. Informace podává

katastrální úřad v Kolíně.

Dále je třeba provést kontrolu Vašeho „Přiznání k dani z nemovitosti“ a případně podat,

nejdéle v termínu do 31. 1. 2015, „dodatečné daňové přiznání“ na Finanční úřad.

V každém případě se to týká všech vlastníků, kteří měli své pozemky vedeny ve „Zjednodušené evidenci“

pod zn. PK. Zde až do roku 2014 platil a přiznával daň nájemce, nebo uživatel.

Od roku 2015 tuto daň přiznává a platí ze zákona vlastník.

Doporučujeme Vám také projednat s Vašimi nájemci kompenzaci placení příslušné daně z nemovitosti.

 

František Protiva, starosta