Upozornění občanům

Vyzýváme rodiče, aby důrazně poučili své děti, jak se mají chovat k cizím lidem.
Zároveň je třeba zvýšit pozornost všech občanů, zda se děti nebaví s cizími lidmi.