Oznámení občanům k zajištění fungování obecního úřadu

Obecní úřad obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví od 20. dubna 2020 v rozsahu: pondělí 8.00 – 12.00, 16.00-18.00 hodin a středa 8.00 – 12.00 hodin.

Nadále se upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Při osobním kontaktu:

- dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry

- před vstupem do prostor obecního úřadu použijte dezinfekci umístěnou u vstupu

- použijte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Komentáře jsou zavřeny.