Upozornění na změnu výše místního poplatku za směsný odpad!

Oznamujeme, že na základě nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 dochází od 1. ledna 2020  ke změně místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

-         poplatek za fyzickou osobu přihlášenou v obci činí 800 Kč/rok.

-         poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná              fyzická osoba činí 800 Kč/rok

Poplatek je splatný ve stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 4. příslušného kalendářního roku (popř. dohodnutých splátkách před dobou splatnosti, nejdéle však do 30. 6. příslušného kalendářního roku).

Komentáře jsou zavřeny.