Upozornění na splatnost poplatků!!!

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že do 30. 4. 2016 jsou splatné poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v

-           Dolních Chvatlinách              1 číslo popisné 134016

-           Horních Chvatlinách              2 číslo popisné 134016

-           Mančicích                                3 číslo popisné 134016

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

 

Poplatek za odpady činí 600 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 800 Kč za rekreační objekt (chaty a chalupy, bez trvalého pobytu) a poplatek ze psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.

 

Po tomto termínu bude uplatněno penále v zákonné výši, to je dvojnásobek poplatku.

 

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2016 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.