Upozornění na splatnost poplatků na rok 2016

Vážení občané,

upozorňujeme Vás na splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů.

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek 600 Kč

2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům atd.),

kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu činí poplatek 800 Kč

3) Poplatek za psa činí 100 Kč/za jednoho za druhého a každého dalšího psa 500 Kč

Poplatek za TDO je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

-          Dolních Chvatlinách      1 číslo popisné 134016

-          Horních Chvatlinách      2 číslo popisné 134016

-          Mančicích                       3 číslo popisné 134016

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.

 

Ti, kdo vlastní i popelnici na bioodpad musí mít od letoška též známku, která je k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2016 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou platnou známku.  

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.