Upozornění na splatnost poplatků

Vážení občané,

upozorňujeme Vás na splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů.

Od 1. 1. 2018 je stanovena výše poplatků takto:

 

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek     660 Kč

2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům atd.), kde není přihlášena žádná osoba

k trvalému pobytu činí poplatek                880 Kč

3) Poplatek za psa činí                                   100 Kč/za jednoho

    za druhého a každého dalšího psa            500 Kč

 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

-           Dolních Chvatlinách  1 číslo popisné 134018

-           Horních Chvatlinách  2 číslo popisné 134018

-           Mančicích                    3 číslo popisné 134018

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

 

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu120 lnebo240 l.

 

Ti, kdo vlastní  popelnici na bioodpad musí mít též známku, která je k vyzvednutí na Obecním úřadě.

 

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 4. 2018 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.  

 

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.