Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskových volebních komisí – volební okrsky č. 1, 2, 3 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje.

První zasedání se uskuteční dne 15. září 2016 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu se sídlem Dolní Chvatliny č. p. 4.

Účast všech členů nutná.  K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou platný občanský průkaz.

 

V Dolních Chatlinách dne 8. září 2016

 

Frantisek Protiva

starosta Obce Dolní Chvatliny