Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volba prezidenta České republiky   

konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise  -  volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. První zasedání se uskuteční dne 19. 12. 2022 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách  č.  p. 4.

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

  

V Dolních Chvatlinách, dne 15. 12. 2022

 

 

Zdeněk Štika v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 16. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.