- Informační server obce Dolní Chvatliny - http://www.dolnichvatliny.cz -

Školení OVK

Posted By Radka Kostková On 8.9.2020 @ 10:08 am In Informace,Ostatní dokumenty,Úřední deska | Comments Disabled

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

konané ve dnech 2. a 3. října 2020  

 

Vyrozumění členů  okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

 

Obecní úřad Dolní Chvatliny.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se bude konat dne 18. 9. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin v budově Kina 99 – Zahradní 764, Kolín IV.

 

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování  a k systému  zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době , kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

V Dolních Chvatlinách, dne 8. 9. 2020

 

Ladislav Beran
Starosta obce Dolní Chvatliny

 

Vyvěšeno na úřední desce: 8. 9. 2020


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: http://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: http://www.dolnichvatliny.cz/informace/skoleni-ovk/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.