Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Chvatliny na rok 2025

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
Příjmy 2025
1 Daňové příjmy 10 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 1 900 000,00
3 Kapitálové příjmy 5 000,00
4 Přijaté transfery 200 000,00
Příjmy celkem 12 105 000,00
Výdaje 2025
5 Běžné výdaje 11 105 000,00
6 Kapitálové výdaje 1 000 000,00
Výdaje celkem 12 105 000,00
Vyvěšeno: 30. 11. 2023
Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování.

Komentáře jsou zavřeny.