Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2024

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Schválený rozpočet na rok 2024
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet 2024
Daňové příjmy 10 165 000,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00
2310 Pitná voda 350 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 850 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 16 000,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00
3632 Pohřebnictví 2 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 110 414,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 130 000,00
6171 Činnost místní správy 9 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 200 000,00
Příjmy celkem 11 982 614,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2024
1031 Pěstební činnost 19 000,00
2212 Silnice 2 540 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000,00
2292 Dopravní obslužnost – linková 50 000,00
2310 Pitná voda 985 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 924 500,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 610 000,00
3111 Mateřské školy 425 000,00
3141 Školní jídelna 15 000,00
3314 Knihovna 46 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 160 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 110 000,00
3399 Kultura – ostatní 125 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 50 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 85 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 385 000,00
3612 Bytové hospodářství 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 1 340 000,00
3632 Pohřebnictví 56 000,00
3639 Komunální služby 10 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 260 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 100 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 25 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 088 000,00
5213 Krizová opatření 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 79 017,00
6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 90 000,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 90 000,00
6171 Činnost místní správy 2 061 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
6320 Pojištění 100 000,00
6399 Ostatní finanční operace 80 000,00
Výdaje celkem 14 502 017,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2024
8xxx Financování 2 519 403,00
Financování celkem 2 519 403,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno: 30.11.2023
Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.