Schválený rozpočet obce Dolní Chvatliny na rok 2023

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Schválený rozpočet na rok 2023
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet 2023
Daňové příjmy 10 629 650,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00
2310 Pitná voda 322 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 775 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 17 000,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00
3632 Pohřebnictví 2 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 117 854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 130 000,00
6171 Činnost místní správy 9 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
Příjmy celkem 12 162 704,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2023
1031 Pěstební činnost 19 000,00
2212 Silnice 1 540 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00
2292 Dopravní obslužnost – linková 55 000,00
2310 Pitná voda 985 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 924 500,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 500 000,00
3111 Mateřské školy 425 000,00
3141 Školní jídelna 15 000,00
3314 Knihovna 46 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 171 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 60 000,00
3399 Kultura – ostatní 95 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 30 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 335 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 180 000,00
3612 Bytové hospodářství 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 780 000,00
3632 Pohřebnictví 297 000,00
3639 Komunální služby 60 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 260 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 180 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 085 000,00
5213 Krizová opatření 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 79 017,00
6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00
6118 Volba prezidenta republiky 67 642,00
6171 Činnost místní správy 2 111 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 110 500,00
6320 Pojištění 100 000,00
6399 Ostatní finanční operace 80 000,00
Výdaje celkem 12 903 159,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2023
8xxx Financování 740 455,00
Financování celkem 740 455,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno:  16. 12. 2022
Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.