Schválený rozpočet na rok 2020 Svazku obcí NY-KO a schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí NY-KO na roky 2021-2022

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na webovém odkazu: http://ny-ko.cz/uredni-deska

Komentáře jsou zavřeny.