Rozpočtové opatření číslo 3/2018

Obec Dolní Chvatliny, IČ 00235351

zpracováno:  10.9.2018

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

N+Z+Uz     Org   Par    Pol    ZJ                     Původní hodnota      Změna                 Po změně

1)        000000000   0000  0000  1334   000                   0,00            24 057,00            24 057,00

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

2)        000000000   0000  0000  1340   000            330 000,00            20 000,00          350 000,00

Poplatky za TDO

3)        000000000   0000  0000  4121   000             24 000,00            25 400,00            49 400,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4)        000000000   0000  0000  4222   000          2 760 000,00          698 979,00        3 458 979,00

Investiční přijaté transfery od krajů

Paragraf 0000 celkem:              3 114 000,00          768 436,00        3 882 436,00                                                      *

5)        000000000   0000  3639  3111   000            402 621,00            15 000,00          417 621,00

Komunální služby – příjmy z prodeje pozemků

Paragraf 3639 celkem:                402 621,00            15 000,00          417 621,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

6)        000000000   0000  6330  4134   000         10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody z rozpočtových účtů

Paragraf 6330 celkem:             10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech        *

PŘÍJMY celkem                                         13 516 621,00        5 783 436,00       19 300 057,00

 

 

VÝDAJE

N+Z+Uz     Org   Par    Pol    ZJ                Původní hodnota           Změna            Po změně  Popis

7)        000000000   0000  2219  5171   000            100 000,00            20 000,00          120 000,00

Pozemní komunikace – opravy a udržování

Paragraf 2219 celkem:                100 000,00            20 000,00          120 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací      *

8)        000000000   0000  2310  5011   000             51 000,00            10 000,00            61 000,00

Platy zaměstnanců v prac. pom.

9)        000000000   0000  2310  5031   000             13 120,00             4 500,00            17 620,00

Povin. pojistné na soc. zab.

Paragraf 2310 celkem:                  64 120,00            14 500,00            78 620,00

Pitná voda                                                     *

10)      000000000   0000  2321  5011   000             51 000,00            10 000,00            61 000,00

Platy zaměstnanců v prac. pom.

11)      000000000   0000  2321  5031   000             13 120,00             4 500,00            17 620,00

Povin. pojistné na soc. zab.

12)      000000000   0000  2321  5169   000            153 000,00            -1 943,00          151 057,00

Odvoz a likvidace fekálií

13)      000000000   0000  2321  6121   000          6 000 000,00          698 979,00        6 698 979,00

Budovy, haly a stavby

Paragraf 2321 celkem:              6 217 120,00          711 536,00        6 928 656,00

Odvádění a čištění odpadních vod a            *

14)      000000000   0000  3319  5041   000              5 000,00             1 500,00             6 500,00

VDO – poplatky OSA

15)      000000000   0000  3319  5139   000             10 000,00             1 200,00            11 200,00

VDO – nákup materiálu

16)      000000000   0000  3319  5164   000             64 104,95            22 700,00            86 804,95

VDO – nájemné

Paragraf 3319 celkem:                  79 104,95            25 400,00          104 504,95

Ostatní záležitosti kultury                              *

17)      000000000   0000  3632  5169   000              1 000,00             6 000,00             7 000,00

Hřbitov – služby

Paragraf 3632 celkem:                   1 000,00             6 000,00             7 000,00

Pohřebnictví                                                 *

18)      000000000   0000  3745  5139   000             10 000,00             3 000,00            13 000,00

Veřejná zeleň – materiál

Paragraf 3745 celkem:                  10 000,00             3 000,00            13 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              *

19)      000000000   0000  6171  5131   000              2 500,00             3 000,00             5 500,00

OÚ – nákup potravin

Paragraf 6171 celkem:                   2 500,00             3 000,00             5 500,00

Činnost místní správy                                   *

20)      000000000   0000  6330  5345   000         10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Paragraf 6330 celkem:             10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech        *

 

VÝDAJE celkem                                         16 473 844,95        5 783 436,00       22 257 280,95

 

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par    Pol    Org                Původní hodnota               Změna            Po změně

0000  XXXX XXXX        10 559 301,00          768 436,00       11 327 737,00

3639  XXXX XXXX           512 621,00            15 000,00          527 621,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

6330  XXXX XXXX        10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

PŘÍJMY celkem                           21 071 922,00        5 783 436,00       26 855 358,00

 

VÝDAJE

Par    Pol    Org                     Původní hodnota               Změna            Po změně

2219  XXXX XXXX           100 000,00            20 000,00          120 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací               

2310  XXXX XXXX         5 901 182,86            14 500,00        5 915 682,86

Pitná voda                                                               

2321  XXXX XXXX         6 543 430,00          711 536,00        7 254 966,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s

3319  XXXX XXXX           123 104,95            25 400,00          148 504,95

Ostatní záležitosti kultury                                        

3632  XXXX XXXX            37 000,00             6 000,00            43 000,00

Pohřebnictví                                                           

3745  XXXX XXXX           315 060,00             3 000,00          318 060,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        

6171  XXXX XXXX         2 135 522,00             3 000,00        2 138 522,00

Činnost místní správy                                             

6330  XXXX XXXX        10 000 000,00        5 000 000,00       15 000 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

VÝDAJE celkem                           25 155 299,81        5 783 436,00       30 938 735,81

 

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření

v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostou                                                      

Zpracoval: Kostková Radka    dne: 10.9.2018

Komentáře jsou zavřeny.