Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. září  2011 od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.
Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Činnost obecního úřadu a Mateřské školy
3. Investice  2011 – Mančice č. p. 5
4. Rozpočtové opatření
5. Obecně závazné vyhlášky
6. Diskuze
7. Závěr

František Protiva, starosta
V Dolních Chvatlinách dne 12. září 2011.