Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 8. listopadu 2012 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru.
4. Informace – vodovod a kanalizace.
5. Návrh rozpočtu 2013, Rozpočtový výhled do r. 2018.
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 29.10.2012.