Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka

 na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 25. 10. 2022 (úterý)

od 19.30 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Rozpočtové opatření č. 7/2022

4)      Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice

5)      Žádost o uvolnění částky z rezervního fondu MŠ

6)      CETIN

7)      Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu

8)      Nákup komunální techniky

9)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

 

 

Zdeněk Štika, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 17. 10. 2022

 

Komentáře jsou zavřeny.