Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě v Dolních Chvatlinách

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření 5/2021

4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2024

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2022

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024  MŠ

7. Schválení rozpočtu na rok 2022  MŠ

8. Prodej části obecního pozemku dle zveřejněného záměru

9. Schválení strategického plánu rozvoje obce Dolní Chvatliny

10. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – oprava komunikací

11. Různé-diskuze, žádosti a připomínky

12. Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách 6. 12. 2021

 

Zdeněk Štika

starosta

Komentáře jsou zavřeny.