Pozvánka na zasedání ZO,

které se bude konat dne 6. dubna 2016 (středa) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Vodohospodářská infrastruktura.

3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

4. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 30. 3. 2016.