Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 5. září 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č.3.
4. Informace – vodovod a kanalizace.
5. Pronájem pozemku v Mančicích.
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 23.8.2013.